Example content image: center-align

F顤eningen Guldkanten


Menu:

Juli-augusti

10/07
Andakt

24/07
S鐰erk嶡ar

24/07
Andakt

30/07
Loppis

*******

01/08
Loppis

04/08
Andakt

06/08
Loppis

07/08
Andakt

08/08
Loppis

09/08
Loppis

11/08
Loppis

13/08
Loppis

13/08
Bingo

14/08
Maria Zalai

15/08
Loppis

18/07
Loppis

20/08
Kr輎tskiva

21/08
Politiker

22/07
Loppis

23/07
Loppis

25/07
Loppis

27/07
Loppis

29/07
Loppis

L酲 mer...

Mail:
guldkanten.irene
@gmail.com

guldkanten.gunilla
@gmail.com


=========

Kom g酺na och hj鄟p till!
Vi 酺 ett trevligt
g鄚g som v鄟-
komnar fler som
vill st鄟la upp
f顤 Guldkanten.

=========

Ladda ner f顤 utskrift:

- 巒sm飆e 2014
- Verksamhet
- Resultatrapp.
- Balansrapport
- Plan 2014
- Budget 2014
__________
- Program FGK
- Medlemskap
- Utv酺dering
- Stadgar

=========

uppdaterad:

01/07 2014

V鄟kommen till v緳 hemsida!

Guldkanten kommer att st鄚ga mellan den 30 juni och den 28 juli.
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
Pubkv鄟len den 9 maj blev mycket lyckad. H酺lig musik av Black Velvet och god mat.
Example content image: center-align
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

Example content image: center-align
P Valborgsm酲soafton hade vi celebert bes闥 hos Guldkanten, n鄝ligen en delegation fr幩 Sigtuna ledd av v緳 egen Lasse Bryntesson! De fick h顤a om Guldkanten, bes闥a H酲thagsterassen och bj鐰s p lunch. Ett mycket lyckat bes闥.
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

Utflykten till S鐰ert鄟je och Estrad blev mycket lyckad och v鄟bes闥t. Alla nj飆 av den fina musiken som framf顤des av duktiga artister.
中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

巒sm飆esprotokollet finns h酺 p hemsidan till h鐷er. Verksamhetsber酹telse, resultatrapport, verksamhetsplan och budget ligger redan i spalten till h鐷er.

_________________________________________

Vill du vara med i F顤eningen Guldkanten? L酲 om vad medlemskap inneb酺 i spalten till h鐷er. D酺 finns ocks f顤eningens stadgar.

Vill du vara med och st鐰ja F顤eningen Guldkanten genom att vara med i f顤eningen kostar det 20:- per 緳 f顤 medlem i n嶓on pension酺sf顤ening, f顤 饘riga 酺 priset 300:-.
Anm鄟 dig till n嶓on i styrelsen eller till Gunilla/Irene kansliet - 08-570 131 30

Vi vill g酺na ha dina f顤slag till utveckling av Guldkanten. D酺f顤 har vi satt upp en s酺skild f顤slagsl嶟a utanf顤 kansliet. P en s酺skild blankett kan du skriva ner dina f顤slag. Blanketten finns i spalten till h鐷er.
Det g緳 f顤st廛 ocks bra att h顤a av sig direkt till n嶓on i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt mun-mot-mun.

Vi skulle inte kunna ordna s mycket roligt om det inte fanns frivilliga som hj鄟pte till. Har du tid att st鄟la upp n嶓on g幩g s h顤 av dig till n嶓on i styrelsen eller till Irene eller Gunilla. Det beh饘s alltid duktiga kvinnor och starka karlar och vi har dessutom trevligt tillsammans.

Har du synpunkter eller f顤slag s tveka inte att h顤a av dig till n嶓on i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt mun-mot-mun.

HA EN SK烰 SOMMAR!

Example content image: center-align

>