Föreningen Guldkanten


Menu:

Senaste nytt

Augusti

18/08
Andakt

20/08
Utflykt till Åkersberga

22/08
Hjärt- och lungräddningskurs

23/08
Finsktalande träffas

24/08
Andakt

25/08
Kräftskiva

29/08
Hjärt- och lungräddningskurs

Läs mer...

September

01/09
Allsång

04/09
Filmklubben
Jag, Daniel Blake

05/09
Matti Norlin
SPF-möte

06/09
Vill du dansa med oss?

06/09
Finsktalande träffas

07/09
Andakt

07/09
Dragspelsgillet

08/09
Allsång

11/09
Verksamhetsmöte

12/09
Båtresa för boende

12/09
Mat&miljö
SPF-möte

13/09
Båtresa

14/09
Kyrkovalsdebatt
PRO-möte

15/09
Surströmming

18/09
Bio Gustav
91:an Karlsson

19/09
Improvisation&co
SPF-möte

20/09
Finsktalande träffas

21/09
Andakt

25/09
Per-Anders Fogelström
PRO-möte

26/09
Vallonerna och bruken i Uppland
SPF-möte

28/09
Finsk andakt

29/09
Allsång

Läs mer...

Mail:
guldkanten.irene
@gmail.com


=========

Kom gärna och hjälp till!
Vi är ett trevligt
gäng som väl-
komnar fler som
vill ställa upp
för Guldkanten.

=========

Ladda ner för utskrift:

__________
- Broschyr
__________
- Prog. augusti
- Prog. september

Dokument årsmötet 2017
- Verks.ber. 2016
__________
- Medlemskap
- Utvärdering
- Stadgar

=========

uppdaterad:

18/08 2017

Välkommen till vår hemsida!


Nu är Guldkanten i full gång igen efter sommaren!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi har lagt till en ny flik som heter Tillbakablick. Där kan du läsa om det som varit, kanske finns det något foto.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vill du veta mer vad som händer på Guldkanten? Kolla här på hemsidan eller hämta ett program vid Guldkantens kansli på Gustavsgården.
Programmet finns också att skriva ut i spalten till höger.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vill du veta ännu mer om Guldkanten? Vi har tagit fram en liten broschyr med en del information. Den finns på kansliet men kan också skrivas ut från hemsidan, se spalten till höger.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Eftersom Guldkanten så ofta har öppet på Hästhagsterrassen 1 för försäljning har vi en särskilt flik för öppettiderna. Se "Loppisar"!
För att lokalen på Hästhagsterrassen ska kunna hålla öppet så mycket som möjligt krävs det folk som ställer upp. Prata med Irene eller Gunilla om du kan tänka dig att hjälpa till någon gång.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Välkommen till en ny termin!

Example content image: center-align
_________________________________________
_________________________________________
Om du vill veta mer om vad Guldkanten är och gör så kan du läsa Verksamhetsberättelsen här på hemsidan till höger.

Vill du vara med i Föreningen Guldkanten? Läs om vad medlemskap innebär i spalten till höger. Där finns också föreningens stadgar.

Nya medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Guldkanten. Årsavgiften är 20 kr om du är med i någon pensionärsförening, 300 kr för övriga.
Avgiften betalas in på plusgiro 800378-2. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Skriv också vilken pensionärsförening som du är medlem i:
SPFV för SPF Seniorerna Värmdö, PROGI för PRO Gustavsberg-Ingarö, PROV för PRO Värmdö och DP för Djurö pensionärsförening. Den som är ansluten till någon annan pensionärsförening anger detta med APO. Och är du inte medlem i någon pensionärsförening alls skriver du X.

Vi vill gärna ha dina förslag till utveckling av Guldkanten. Därför har vi satt upp en särskild förslagslåda utanför kansliet. På en särskild blankett kan du skriva ner dina förslag. Blanketten finns i spalten till höger.
Det går förstås också bra att höra av sig direkt till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.

Vi skulle inte kunna ordna så mycket roligt om det inte fanns frivilliga som hjälpte till. Har du tid att ställa upp någon gång så hör av dig till någon i styrelsen eller till Irene eller någon annan av de anställda. Det behövs alltid duktiga kvinnor och starka karlar och vi har dessutom trevligt tillsammans.

Har du synpunkter eller förslag så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.


>