Föreningen Guldkanten


Menu:

Senaste nytt

Februari

20/02
Bio Gustav
Åsa-Nisse på nya äventyr

21/02
Årsmöte
SPF-möte

22/02
Dansa foxtrot

22/02
Värmdöbälgarna på Hästhagsterrassen

23/02
Andakt

28/02
Vem var Albertus Pictor?
SPF-möte

Läs mer...


Mars

01/03
Dansa foxtrot

01/03
Finsktalande träffas

06/03
Verksamhetsmöte

06/03
Filmklubben
Florence Foster Jenskins

07/03
SPF-möte
Två röster och en gitarr

08/03
Kvinnodagen

09/03
PRO-möte
Årsmöte

09/03
Andakt

14/03
SPF-möte
När elen kom till städer och byar

15/03
Dansa foxtrot

15/03
Finsktalande träffas

16/03
Dragspelsgillet

20/03
Bio Gustav
Massor av whisky

21/03
SPF-möte
Modevisning

22/03
Dansa foxtrot

23/03
Andakt

27/03
Årsmöte Guldkanten

28/03
SPF-möte
Folkvisor, låtar och berättelser

29/03
Dansa foxtrot

29/03
Finsktalande träffas

Läs mer...

Mail:
guldkanten.irene
@gmail.com


=========

Kom gärna och hjälp till!
Vi är ett trevligt
gäng som väl-
komnar fler som
vill ställa upp
för Guldkanten.

=========

Ladda ner för utskrift:

__________
- Broschyr
__________
- Prog. februari
- Prog. mars

Dokument årsmötet 2017
- Kallelse 2017
- Dagordning 2017
- Verks.ber. 2016
__________
- Medlemskap
- Utvärdering
- Stadgar

=========

uppdaterad:

18/02 2017

Välkommen till vår hemsida!

Årsmötet 2017 äger rum på Gustavsgården den 27 mars kl.14.00. Årsmötesförhandlingar, kaffe och underhållning. Alla välkomna.
Till höger finns kallelse och dagordning och verksamhetsberättelse.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi har nu en ny flik Aktiviteter som kommer. Där försöker vi lista upp sådant som kommer under våren även om hela den månadens program inte är klart.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi har också lagt till en ny flik som heter Tillbakablick. Där kan du läsa om det som varit, kanske finns det något foto.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vill du veta mer vad som händer på Guldkanten? Kolla här på hemsidan eller hämta ett program vid Guldkantens kansli på Gustavsgården.
Programmet finns också att skriva ut i spalten till höger.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vill du veta ännu mer om Guldkanten? Vi har tagit fram en liten broschyr med en del information. Den finns på kansliet men kan också skrivas ut från hemsidan, se spalten till höger.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Eftersom Guldkanten så ofta har öppet på Hästhagsterrassen 1 för försäljning har vi en särskilt flik för öppettiderna. Se "Loppisar"!
För att lokalen på Hästhagsterrassen ska kunna hålla öppet så mycket som möjligt krävs det folk som ställer upp. Prata med Irene eller Gunilla om du kan tänka dig att hjälpa till någon gång.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vi ses på Guldkanten!

Example content image: center-align
_________________________________________
_________________________________________
Om du vill veta mer om vad Guldkanten är och gör så kan du läsa årsmötesprotokollet här på hemsidan till höger. Verksamhetsberättelse och resultatrapport ligger också i spalten till höger.

Vill du vara med i Föreningen Guldkanten? Läs om vad medlemskap innebär i spalten till höger. Där finns också föreningens stadgar.

Nya medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Guldkanten. Årsavgiften är 20 kr om du är med i någon pensionärsförening, 300 kr för övriga.
Avgiften betalas in på plusgiro 800378-2. Ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Skriv också vilken pensionärsförening som du är medlem i:
SPFV för SPF Seniorerna Värmdö, PROGI för PRO Gustavsberg-Ingarö, PROV för PRO Värmdö och DP för Djurö pensionärsförening. Den som är ansluten till någon annan pensionärsförening anger detta med APO. Och är du inte medlem i någon pensionärsförening alls skriver du X.

Vi vill gärna ha dina förslag till utveckling av Guldkanten. Därför har vi satt upp en särskild förslagslåda utanför kansliet. På en särskild blankett kan du skriva ner dina förslag. Blanketten finns i spalten till höger.
Det går förstås också bra att höra av sig direkt till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.

Vi skulle inte kunna ordna så mycket roligt om det inte fanns frivilliga som hjälpte till. Har du tid att ställa upp någon gång så hör av dig till någon i styrelsen eller till Irene eller någon annan av de anställda. Det behövs alltid duktiga kvinnor och starka karlar och vi har dessutom trevligt tillsammans.

Har du synpunkter eller förslag så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.


>