Föreningen Guldkanten


Menu:

Senaste nytt

September

01/09
Surströmmingsfest

02/09
Bingo

02/09
Värmdöbälgarna
På Hästhagsterrassen

03/09
Andakt

03/09
Dragspelsgillet

04/09
Sångstund

08/09
50 år i jazzens tjänst
SPF-möte

10/09
Föredrag
Staffan Wermé

15/09
Lindblom, Lago och Naess
SPF-möte

16/09
Värmdöbälgarna
På Hästhagsterrassen

17/09
Gamla Gustavsberg
PRO-möte

17/09
Andakt

22/09
Hur blir man en stolt senior?
SPF-möte

29/09
Prata korsord
SPF-möte

30/09
Värmdöbälgarna
På Hästhagsterrassen

Läs mer...

Mail:
guldkanten.irene
@gmail.com

guldkanten.gunilla
@gmail.com


=========

Kom gärna och hjälp till!
Vi är ett trevligt
gäng som väl-
komnar fler som
vill ställa upp
för Guldkanten.

=========

Ladda ner för utskrift:

__________
- Broschyr
__________
- Program
__________
Dokument inför årsmötet 2015
- Årsmötesprot.
- Verksamhet
- Årsredovisning
- Budget
__________
- Medlemskap
- Utvärdering
- Stadgar

=========

uppdaterad:

24/08 2015

Välkommen till vår hemsida!


Vad händer i på Guldkanten? Kolla här på hemsidan eller hämta ett program vid Guldkantens kansli på Gustavsgården. Programmet finns också att skriva ut i spalten till höger.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ska man verkligen arbeta tills man är 80? eller
Kan jag inte få jobba lite till?


Staffan Werme berättar om sina tankar om vad ett arbete är värt och hur vår syn på arbete håller på att förändras. Allt fler kommer att kräva att få bli behandlade på samma sätt när vi är 75 eller 85 som när vi var 35 eller 55.
Staffan tar oss med på resa från 1800-talet fattigsverige till 2000-talet.
Kom och lyssna på en förelåsning fylld med energi och aha-upplevelser på Gustavsgården den 10 september kl. 14.00.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Den 23 mars hade Föreningen Guldkanten årsmöte. De flesta styrelsemedlemmarna sitter kvar, ny är Rolf Ullberg som kommer efter Marita Rudolph. Se mer under "Föreningsinformation" och i årsmötesprotokollet till höger.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vill du veta mer om Guldkanten? Vi har tagit fram en liten broschyr med en del information. Den finns på kansliet men kan också skrivas ut från hemsidan, se spalten till höger.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Eftersom Guldkanten så ofta har öppet på Hästhagsterrassen 1 för försäljning har vi en särskilt flik för öppettiderna. Se "Loppisar"!
För att lokalen på Hästhagsterrassen ska kunna hålla öppet så mycket som möjligt krävs det folk som ställer upp. Prata med Irene eller Gunilla om du kan tänka dig att hjälpa till någon gång.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ha en skön sensommar!

Example content image: center-align
_________________________________________
_________________________________________
Om du vill veta mer om vad Guldkanten är och gör så kan du läsa årsmötesprotokollet här på hemsidan till höger. Verksamhetsberättelse, resultatrapport, verksamhetsplan och budget ligger också i spalten till höger.

Vill du vara med i Föreningen Guldkanten? Läs om vad medlemskap innebär i spalten till höger. Där finns också föreningens stadgar.

Vill du vara med och stödja Föreningen Guldkanten genom att vara med i föreningen kostar det 20:- per år för medlem i någon pensionärsförening, för övriga är priset 300:-.
Anmäl dig till någon i styrelsen eller till Gunilla/Irene kansliet - 08-570 131 30

Vi vill gärna ha dina förslag till utveckling av Guldkanten. Därför har vi satt upp en särskild förslagslåda utanför kansliet. På en särskild blankett kan du skriva ner dina förslag. Blanketten finns i spalten till höger.
Det går förstås också bra att höra av sig direkt till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.

Vi skulle inte kunna ordna så mycket roligt om det inte fanns frivilliga som hjälpte till. Har du tid att ställa upp någon gång så hör av dig till någon i styrelsen eller till Irene eller Gunilla. Det behövs alltid duktiga kvinnor och starka karlar och vi har dessutom trevligt tillsammans.

Har du synpunkter eller förslag så tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen, per telefon, per mail eller direkt ”mun-mot-mun”.


>